Belanja Pegawai

Gaji Pegawai adalah gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diterima oleh PNS yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. (Perdirjen Perbendaharaan No PER-37/PB/2009)

 

Pembayaran belanja pegawai gaji dilaksanakan secara langsung kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral. Namun dalam hal setelah bulan Juni 2010 satker masih melaksanakan pembayaran melalui bendahara pengeluaran, maka hal tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Kepala KPPN yang memuat pernyataan KPA bertanggungjawab atas penggantian pembayaran belanja pegawai gaji apabila terjadi kehilangan, pencurian, perampokan atau sebab lain.

 

pembayaran belanja pegawai non gaji dilaksanakan melalui rekening masing-masing pihak penerima atau rekening bendahara pengeluaran.

 

SPM belanja pegawai gaji terdiri dari beberapa jenis pembayaran yaitu :

 

 

sedangkan belanja pegawai non gaji terdiri dari :

 

 

A. SPM Gaji Induk dilampiri :

 

 

B. Pembayaran Gaji Susulan

 

1. Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk dilampiri :

2. Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk dilampiri :

 

C. Pembayaran Kekurangan Gaji

 

1. Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu otomatis pada aplikasi GPP Satker dilampiri :

2. Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu manual pada aplikasi GPP Satker dilampiri :

 

D. Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas dilampiri :

 

 

E. Permbayaran Terusan Penghasilan Gaji dilampiri :

 

 

F. Pembayaran Uang Muka Gaji dilampiri :

 

 

G. Pembayaran Uang Lembur dilampiri :

 

 

H. Pembayaran Uang Makan dilampiri :

 

 

I. Pembayaran Honorarium/Vakasi dilampiri :